วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

Multi-skills competition!


Multi-skills competition! 
(multi-skill-competition!)                                                     


เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม  2553  นักเรียนระดับชั้นม.ปลาย โรงเรียนมัธยม
สังกัดสพท.สุรินทร์ เขต 2 เดิม  ได้ไปแข่งขันความเป็นเลิศเพื่อคัดสรร
ตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม
เพื่อให้ผู้ชนะเป็นตัวแทนไปร่วมแข่งขันต่อในงานศิลปหัตถกรรมนักรียน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปีการศึกษา2553 ณ จังหวัดอุดรธานี
ในวันที่ 24-26  ธันวาคม 2553  ต่อไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ส่งเข้า
แข่งขัน 4 รายการ ได้แก่ multi-skills, spelling bee, cross word,และ
skits  ปรากฏว่าเราได้เป็นตัวแทน 2 รายการ  คือ multi-skills กับ
spelling bee  ส่วน skits ได้ที่ 2

มีการแข่งขันระดับ ประถมจนถึงม.ต้น ที่โรงเรียนรัตนวิทยาคมด้วย
ยังไม่ทราบผลเป็นเช่นไร 

ทราบว่านักเรียนโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้
ชนะและได้เป็นตัวแทนในนามสพท.สร.เขต 2 ไปเข้าร่วมแข่งขันที่
อุดรธานีด้วย  รวมทั้งนาฏศิลป์สร้างสรรค์ งานนี้ ท่านผู้อำนวยการ
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ นายพีระศักดิ์ น่วมจะโป๊ะ ยินดีเหมารถ
ส่งนักเรียนไปร่วมแข่งขันในครั้งนี้  รายละเอียดสามารถดูได้ที่วิชาการ                                            
เดี๋ยวคงนำผลขึ้นบล๊อกให้ทราบในเวลาต่อไป                                                                                              
             Competitors from 15 high schools in The Educational Service Area 2.


                       

Aj.Sarin-Thatum Prachasermwit


Aj.Sunita Riangthaisong-Rattanaburi School


  Yensak Nuamjapo-AFSer from Germany in Chumphonburi (2010-2011)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น